Etikettuppfinningar-uppfinnare
Läst 16868 ggr
Silent_Hill
2013-01-30, 16:35

Tryckpressen

Innan tryckpressen uppfanns skrev man alla böcker för hand. På 1400- talet ökade efterfrågan av böcker i sådan stor grad än vad man hann skriva och det var då Johannes Gutenberg kom med sin uppfinning.

Tryckteknikens historia.
Själva trycktekniken fanns långt innan Gutenberg. I kina tryckte man tyger med trätrycksstockar på 200-talet och man uppfann även pappret i Kina som man sedan började trycka med på 800-talet. Dock så fick det ingen direkt spridning utanför landet och bristen på köpare gjorde det ganska begränsat.

I Europa var man helt ovetandes om att böcker trycktes på papper i Kina.

Till Europa kom pappret på 1400-talet och trycktekniker som träsnitt och kopparstick började användas.

Uppfinningen av Tryckpressen.
Johannes Gutenberg började arbeta på tryckpressen år 1436 då han samarbetade med Andreas Heilmann, som var ägare av ett pappersbruk, och  Andreas Dritzehn. Gutenberg som tidigare varit en skicklig guldsmed använde sig flitigt av kunskapen av metaller och var den första att sammansmälta  bly, tenn och antimon som var avgörande för att producera hållbara typsnitt som producerade högkvalitativa tryckta böcker och visade sig vara mycket bättre lämpade för utskrift än alla andra kända material.

År 1450, var pressen i drift, och en tysk dikt hade tryckts och var möjligen det första objektet som ska ha skrivits där. Gutenberg lyckades övertyga den rika Johann Fust om ett lån. Peter Schöffer, anslöt sig också till företaget. Schöffer hade arbetat med skrift i Paris och tros ha utformat några av de första typsnitten.

Gutenbergs verkstad inrättades vid Hof Humbrecht, en egendom som tillhör en avlägsen släkting. Gutenbergs verkstad blev ett vinstdrivande företag och den nya pressen tryckte tusentals brev till kyrkan, dokumenterade från 1454-1455.

År 1452 påbörjade Gutenberg sin egna översättning av Bibeln, som är en av dom första som översättes till latin. Det är inte klart hur länge Gutenberg haft detta projekt i tankarna men för det tog han ytterligare ett lån.

1455 avslutade Gutenberg sin Bibel, även känd som Gutenbergs eller Mazarinbibeln bibel. Ca 180 exemplar trycktes, mest på papper och några på pergament. Dock så signerade Gutenberg aldrig sina verk.

Skriven av Silent_Hill

Källor;
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckteknik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gutenbergs_Bibel

Bild; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gutenberg_Bible,_Lenox_Copy,_New_York_Public_Library,_2009._Pic_01.jpg

MVH Silent_Hill
Sajtvärd på Vetenskap & Bröllop
Medarbetare på Wicca

Leffe
2013-02-01, 22:58
Farwuq
2013-02-02, 08:18
#2

En uppfinning av stor betydelse ännu i våra dagar.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Upp till toppen