Etikettnaturvetenskap
Läst 1743 ggr
Silent_Hill
2015-09-02, 13:00

Heart in a box

Transplantationskirurger i Storbritannien och Australien har börjat använda sig av en apparat som återupplivar hjärtat utanför kroppen efter att patienten har dött en cirkulatorisk död. Apparaten kallas ”Heart in a box” (hjärta i en låda) och förser hjärtat med syre, blod och näring. Läkare menar att apparaten kan förlänga tiden som hjärtat klarar sig utanför  kroppen och möjliggör att flera donatorer lämpar sig för transplantation.

I omkring 15 fall har kirurger använt sig av det nya systemet för att framgångsrikt transplantera hjärtan som tagits från patienter efter att de förklarats cirkulatoriskt döda. I vanliga fall kommer hjärtat från en patient som har förklarats hjärndöd medan kroppen fortfarande fungerar.

Utan apparaten anses hjärtat från en redan cirkulatoriskt död patient vara skadat gods och går därför till spillo. 

Därför har hjärtan tidigare bara tagits från patienter som har förklarats hjärndöda. Dessa hjärtan kan kylas inuti kroppen, sedan stoppas och tas ut innan de transporteras i en temperatur av ungefär 4 grader. Den kalla temperaturen bromsar vävnadens metabolism med 90 procent vilket ger tid för transport till den patient som ska få hjärtat.

Hjärtat i lådan kan öka antalet donerade hjärtan med upp till 30 procent, och rädda livet på patienter som annars skulle ha dött av hjärtfel.

Det etiska dilemmat i debatten kring hjärtat i lådan är hur länge kirurgerna bör vänta efter att hjärtat har slutat att slå innan de tar ut det från patienten. Vissa menar nämligen att man kan ifrågasätta huruvida dessa patienter verkligen är döda eftersom deras hjärtan kan startas upp igen och fortsätta att fungera i en annan kropp.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3215921/Young-father-gets-life-saving-transplant-thanks-pioneering-Heart-Box-technology-keeps-organ-pumping-outside-donor-s-body.html

MVH Silent_Hill
Sajtvärd på Vetenskap & Bröllop
Medarbetare på Wicca

Upp till toppen