2018-11-28 12:34 #0 av: Tant Grön

En kinesisk forskare har låtit förändra arvsmassan på ett nyfött tvillingpar, Lulu och Nana. Med hjälp av så kallad crispr-teknik ska forskaren ha förändrat arvsmassan så att barnen blir motståndskraftiga mot hiv. Att förändra den mänskliga arvsmassan på konstgjord väg och låta det förändrade embryot utvecklas till en individ är ytterst kontroversiellt och är förbjudet i de allra flesta länder. Det har, så vitt man vet, aldrig tidigare hänt.  Läs mer på Aftonbladet:  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/m6l4Jg/kina-utreder-kontroversiell-genforskare