2016-10-11 06:01 #0 av: Silent_Hill

Fetma och övervikt ökar stort bland världens barn. 2025 väntas drygt 268 miljoner barn vara överviktiga eller lida av fetma, nästan 50 miljoner fler än i dag.

I takt med den ökande barnfetman drabbas också allt fler unga av sjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck och fettlever. Tillstånd som tidigare främst drabbade vuxna och som kan innebära stora hälsorisker.

Man varnar även för att fetmaepidemin kommer att sätta ännu större press på många länders redan ansträngda sjukvårdssystem. För rika länder innebär det främst ökade kostnader, medan fattiga länder med sämre utbyggd sjukvård saknar både pengar och kompetens för att klara av många av de problem som kommer i fetmans fotspår.

Enligt sammanställningen lider också 13,5 miljoner barn av nedsatt glukostolerans, vilket är en indikator på tidig diabetes typ 2. Vidare har 24 miljoner barn högt blodtryck och över 33 miljoner barn har fettlever, en sjukdom som oftast kopplas ihop med storkonsumtion av alkohol.

”Det är uppenbart att något är mycket fel i den utvecklingen vårt livsmedelssystem tagit"

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/50-miljoner-fler-feta-barn-2025?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook