2016-10-01 11:11 #0 av: Silent_Hill

Människans påverkan har utrotat hundratals djurarter och man talar om att vi nu är inne i en fas av massutrotning som kan jämföras med den när dinosaurierna försvann. Men de senaste årens genombrott inom genetiska tekniker har öppnat för att det snart kan vara möjligt att återuppliva arter som inte finns längre.

Det pågår ett tiotal forskningsprojekt som arbetar med att försöka återskapa några av de arter som inte finns längre, som mammuten, uroxen och vandringsduvan.

Forskningen kring att återuppliva utdöda arter kallas ”de-extinction” och nu pågår flera projekt för att försöka återskapa några av de utdöda djuren. Samma tekniker skulle också kunna användas för att rädda arter där det finns så få individer kvar att de håller på att bli utrotade, till exempel den nordliga trubbnoshörningen, menar forskare som är involverade i projekten.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-teknik-ger-aterkomst-for-utdoda-djur