2016-09-21 14:37 #0 av: Silent_Hill

Har ni märkt att det har varit ovanligt varmt i Augusti och September?

Det kan vi tacka El niño för.

El niño är ett klimatfenomen som uppstår ungefär var 5:e till var 8:e år på grund av att stora vattenytor i Stilla havet blir så pass uppvärmda att det påverkar atmosfären och den globala temperaturen. Efter El Niño kommer La Niña och då blåser vindarna från Stilla havet starkare och mer ihållande än vanligt och det blir istället ovanligt kallt.

Enligt Ralf Doescher, klimatforskare på SMHI går dock den globala medeltempraturen uppåt och med mer lokala extrema nederbörder, starkare värmeböljor, mindre havsis i Antarktis och höjda vattennivåer finns det all anledning att vara oroad.

Är det så att vi har så hårt belastade ekosystem och samhällssystem eller beror det på andra omvärldsfaktorer? Vad dessa täta rekordtemperaturer betyder kan vi bara spekulera i.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/el-ni-o-bakom-europeisk-varmebolja