2016-08-16 07:22 #0 av: kamera0710

Intressant artikel i Fauna och flora om människans evolution, av Lars Werdelin på Naturhistoriska Riksmuseet.

http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/pdf/2016-2-FoF-Manniskans-evolution.pdf