2016-08-10 10:05 #0 av: Silent_Hill

Under nästa tre decennier har en stor brittisk studie pågått som visar att allt flera hundraser har fått allt sämre spermier och missbildade könsorgan hos hanvalpar. En möjlig förklaring är de miljögifter som upptäcktes i hundarnas foder. Kemikaliehalterna man hittat var så höga att de faktiskt kunde försämra hundspermiers rörelseförmåga och skada kromosomerna.

"Det finns alltså tecken på att hundar kan få i sig de här miljögifterna både från hundfoder, inomhusmiljön och hundleksaker

Vi tror därför att hundar kan fungera som en indikator på miljögifters effekter även på människan. Vi människor delar ju inomhusmiljö med våra sällskapsdjur så när man ser att hundarnas spermier blir sämre över tid samtidigt som man hittar de här miljögifterna i deras testiklar så kan det ge ledtrådar även till hur människor påverkas"

Testikelcancer och missbildade könsorgan har ökat snabbt hos både hundar och människor. Något som en del forskare menar kan vara en effekt av just miljögifter.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/miljogifter-i-hundfoder-kan-forsamra-hundarnas-spermier