2016-04-30 16:34 #0 av: Silent_Hill

Barn som växer upp i tvåspråkiga familjer använder fler områden av hjärnan än barn med bara ett språk – och det kan göra att de är bättre på att lära sig och lösa problem i längre fram i livet.

Forskarna visade att det finns ökad aktivitet i den yttersta delen av frontalloberna hos bebisar som växer upp med två språk jämfört med bebisar med bara ett språk. De två centren i hjärnan är sammankopplade med hjärnans verkställande funktioner och styr bland annat beslutsfattande, inlärning, problemlösning och fokusering.

Den extra mentala utmaningen som ligger i att kunna bearbeta två språk i stället för bara ett får barnen till att öppna för de viktiga centren i hjärnan tidigare.

http://illvet.se/manniskan/hjarnan/tvasprakig-och-skarpt-barn-med-tva-sprak-ar-smartare