2016-04-29 18:30 #0 av: Silent_Hill

CRE-bakterierna är tarmbakterier som hamnar i kroppen via det vi äter. Immunförsvaret kämpar ofta förgäves mot dem och det kan ha en dödlig utgång – för patienter som får allvarliga infektioner med CRE-bakterier är risken mellan 30 till 75 procent att man dör. 

Värst är det i Italien, Malta, Frankrike, Spanien, Polen, Rumänien, Ungern och Danmark, där utbrotten är interregionala. I Italien och Malta är det även tal om en endemi – det vill säga en stabil och normal förekomst av bakterien som överlever naturligt.

Det enda landet som har haft en nedgång sedan 2010 är Norge.

En brittisk rapport från sista året drar slutsatsen att antibiotikaresistenta bakterier kommer att ligga bakom flest dödsfall 2050 och tar livet av betydligt fler människor än cancer om inget görs.

http://illvet.se/medicin/sjukdomar/cre-bakterier-harjar-i-europa