2016-04-29 14:30 #0 av: Silent_Hill

Din hårfärg kan ha avgörande betydelse för när du gör din sexuella debut. 

Det visar ett stort forskningsprojekt, som har hittat ett samband mellan vissa gener och tidpunkten för den sexuella debuten.

I forskningsprojektet har man undersökt samband mellan sexuellt beteende och gener hos 380 000 personer i olika länder. Totalt sett hittade de 38 gener som hörde ihop med sexuellt beteende.

Både män och kvinnor med rött hår har en tendens att göra sexuell debut senare än personer med andra hårfärger. Det beror på genen MC1R, som påverkar hårfärgen och alltså hur länge den oskyldiga åldern varar.

Enligt forskarna bakom projektet bär generna bara 25 procent av ansvaret för den sexuella debuten. Resten förklaras av sociala och kulturella faktorer.

http://illvet.se/manniskan/sex/generna-avgor-tidpunkten-for-din-sexuella-debut