2016-04-03 11:43 #0 av: Silent_Hill

Vanligtvis upptäcker läkare en cancertumör först när den är tillräckligt stor och som redan består av cirka 100 miljoner cancerceller.

Nu visar ny forskning att även mycket små tumörer kan upptäckas i blodet, långt tid innan andra metoder upptäcker dem.

Även en mycket liten tumör läcker nämligen små dna-bitar och celler i blodet och därför kan läkarna ställa en mycket tidig diagnos efter ett blodprov och påbörja behandlingen omedelbart.

Forskare har nu inlett jakten på flera blodämnen som bland annat kan avslöja flera sorters cancertyper och demenssjukdomar innan de bryter ut på allvar

http://illvet.se/medicin/medicinsk-teknik/blodprov-avslojar-cancer-extremt-tidigt