2016-03-26 18:55 #0 av: Silent_Hill

Oberoende experter varnar för att ta antidepressiva läkemedel med ämnena CITALOPRAM och ESCITALOPRAM.

Detta bygger på forskningsresultat från 2010 till 2015 där man har sett ökad risk för hjärtsjukdomar.

Bland annat understryker de att ämnena i högre doser kan medföra rubbningar i hjärtrytm – specifikt förlängning av QT-intervallen.

Ämnena citalopram och escitalopram förekommer också med namn som:

Cipramil
Cipralex
Citalopram
Escitalopram
Premalex
Seroplex
... med många flera

Läkemedelsföretaget Lundbeck menar dock på att detta inte är några nyheter och hänvisar till de ändringar i rekommenderad dos för citalopram, som infördes 2011.

"Läkemedelstyrelserna har sedan 2011 informerat läkare om problem med förlängning av QT-intervallen, i den mån man valde att öka dosen över rekommenderad maxdos"

http://illvet.se/medicin/lakemedel/experter-varnar-for-populara-lyckopiller