2016-03-20 07:31 #0 av: Silent_Hill

Alla har vi nog upplevt hur det är att vara ensam.

Men det är nog inte så många som vet att ensamhet kan vara dödligt – samtidigt som det kan relateras till fetma, demens, sömnproblem och hjärt-kärlsjukdomar.

Utifrån ett evolutionärt perspektiv har människors överlevnad varit beroende av grupper, och därför kan ensamhetskänslor betraktas som en naturlig drivkraft som får oss att knyta an till andra människor.

En studie från Brigham Young university har samlat in data från tidigare studier som visade att personer som varit utsatta för social isolering, ensamhet och bodde ensamma hade 29, 26 respektive 32 procents sannolikhet att dö tidigare.

http://m.pps.sagepub.com/content/10/2/227.abstrac

http://illvet.se/medicin/sjukdomar/sa-skadligt-ar-det-att-vara-ensam?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_campaign=ill_se_2016_3_20_women_nonabo&utm_content=artikel