NATURVETENSKAP

Fysik, elektricitet, hjälp!

2016-02-28 16:04 #0 av: Majaa12

Vad är skillnaden mellan elektrisk spänning och elektrisk ström? Hittar inte bra svar någonstans. Sidorna jag har kollat på har massa konstiga ord som jag inte förstår. Det är till ett prov så behöver bara ett par meningar, dom viktigaste.. Glad

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-02-28 16:14 #1 av: Zepp

Skilj på ampere och volt!

"Ampere är SI-enheten för elektrisk ström"

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ampere

"Volt (V), är en härledd SI-enhet för elektrisk spänning (elektromotorisk kraft)"

https://sv.wikipedia.org/wiki/Volt

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-02-28 16:27 #2 av: Majaa12

#1 Det är för många ord jag inte förstår.. Finns det ingen sida där det står mer som ett svar utan att man måste plocka ur delar ur en text? Det är för svårt.. :/

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-02-28 16:47 #3 av: jevc

Glömde såklart mina anteckningar i skolan men kan skriva ner vad jag kommer ihåg.

Elektrisk spänning= Ett mått på batteriets förmåga att driva fram elektroner i kretsen

Elektrisk ström= En ström av elektriska laddningar som rör sig.

(ström=antal   spänning=fart I guess)

Med det i åtanke är det lättare att förstå att det är högre ström vid högre spänning 

Anmäl
2016-02-28 16:51 #4 av: Zepp

Du är inte ensam.. och då har jag läst på Chalmers.. dock inte till elektriker.. som min far är!

Hur som helst.. i ett väggutag så är det 220-240 volt.. det är spänningen!

Det är själva potentialen utan belastning.

Säkringarna i säkringsskåpets säkringar är märkta med ampere.. dvs hur mycket el som kan passera per tidsenhet vid ett visst volttal.

Slutförbrukarna brukar mätas i Watt!

Volt X ampere = Voltampere.. nästan samma som Watt!

Utgå från Volt, det är standard i hushållet med 220-240 volt, 12 volt i personbil, 24 i lastbil!

Det är då potentialen!

Ampere är då mängden som kan passera.. de är altså antalet positiva eller negativa laddningar per tidsenhet!

Blev någon klokare.. inte jag heller.. någon får förklara det hela bättre!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-02-28 18:59 #5 av: Huygens

#0 Uppgiften är i stort sett omöjlig.

En skolelev kanske kan förklara vad ström är, men det är omöjligt att förklara vad spänning är. Så du har en omöjlig uppgift. Och det är en uppgift skolan ger till elever utan att förklara den.

År efter år.

Det borde vara tvärtom, att antingen säger skolan att uppgiften är omöjlig eller så förklarar skolan i enkla termer vad spänning är.

.

Beroende på hur upprorisk eller ifrågasättand du är, säger du antingen till din lärare att du accepterar inte en omöjlig uppgift med obegripliga Kalle Anka-förklaringar, eller så förklarar läraren vad spänning är på ett enkelt och tydligt sätt.

Och förklaringen vad elektrisk spänning är måste ske från perspektivet av en elektron och perspektivet av en vattenkraftelgenerator.

Var finns spänningen i relation till elektronen i ledningen?

Var finns spänningen i relation till elgeneratorn?

Kort sagt, vad är spänning?

.

Om du inte kan få en enkel och tydlig förklaring, utan att förklaringen innehåller jämförelser med vattentryck eller annat som inte är specifikt elström, då kan läraren inte förklara vad spänning är.

Som Einstein sa, om en lärare inte kan förklara en sak på ett enkelt och begripligt sätt har läraren inte förstått saken.

.
===
.

Jag kan försöka förklara men det är ingen bra förklaring av elektrisk spänning.

Ström kanske går att förstå.

.

Vi måste börja med vad är elektricitet?

Elektricitet är elektroner som rör sej genom en elektrisk ledning, en metallsladd eller -kabel.

Men det räcker inte, för elektroner är löjligt långsamma och kravlar genom elsladden med bara 1 mm/s (varierar lite). Och när du trycker på en ljusknapp tänds ljuset omedelbart.

Så det som far genom elkabeln är fotoner. Och fotonerna knuffar på alla elektroner i sladden så att "spridningen" av strömmen går jättefort. Fotonerna hoppar jättefort från elektron till elektron och ger varje elektron en liten knuff. Fotoner är också ljus och går alltid med hastigheten 300 000 km/s i luft. Men i metallsladden saktar fotonerna ner till ca 180 000 km/s.

Jag begriper inte hur elektronerna börjar röra på sej och fotonerna är obegripliga. Dessutom "hoppar" inte fotonerna, utan fotonerna "absorberas" av elektronerna som sedan spottar ut en ny, helt annan, men likartad foton, som är lik den foton som "absorberades".

Så elektricitet är svårt att förstå.

.

Vad är ström?

Elektroner är laddade och laddning mäts i Coulomb. En elektron har en pytteliten del Coulomb i sej.

Elektrisk ström mäts i Ampere. En Ampere är ett antal elektroner som passerar genom en elkabel under en sekund. Egentligen är en Ampere laddningen av ett antal elektroner som passerar genom en elkabel under en sekund. Massvis med elektroner, för elektroner är små och alla elektronerna måste röra sej åt samma håll.

Lite kortfattat:

Elektrisk ström är (laddningen hos) fantasiljoner elektroner som passerar genom en elkabel under en sekund.

Det som står inom parentesen är den viktiga biten.

.

Vad är spänning?

Det är nästan omöjligt att förklara vad spänning är.

Minst två enorma problem existerar när man ska förklara spänning. Det första problemet är att förklara vad energi är, vilket är svårt att förklara. Det andra problemet är att förklara att spänning innehåller ström, så hur kan spänning var en egen fysisk beteckning?

Spänning är alltså delvis ström. Och spänning är delvis energi.

.

Det är så svårt att förklara vad spänning är att vi först måste förstå hur ström mäts med mätapparat. Ström mäts i storheten Ampere.

Den mätapparat som används för att mäta Ampere kallas Amperemeter. Man kopplar in en Amperemeter mitt på elkabeln och mäter strömmen, genomflödet av elektroner.

Men spänning mäts också av en Amperemeter. Fast man kopplar in Amperemetern vid sidan av elkablen, kopplar Amperemetern parallellt med elkablen, på två olika punkter på kabeln. Dessutom kopplar man in ett elektriskt motstånd tillsammans med Amperemeter. Motståndet är också parallellkopplat och finns i Amperemetern.

Sedan multiplicerar man värdet på strömmen (mätt i Ampere) med värdet på motståndet (mätt i Ohm) och resultatet kallas spänning.

.

Så ett sätt att definiera (OBS, ej förklara för jag kan inte förklara spänning) elektrisk spänning är att säga att:

Spänning är summan av ett motstånd (mätt i Ohm) multiplicerat med strömmen (mätt i Ampere) som passerar genom motståndet.

Ett alternativ sätt:

Spänning är energin som skapas av och fördelas över (laddningen hos) fantasiljoner elektroner som rör sej genom en elkabeln.

Det som står inom parentesen är den viktiga biten.

.

Den sista definitionen av elektrisk spänning är obegriplig och det inser man om man funderat i mer än 2 minuter. Det krävs dessutom att elektronerna rör på sej i samma riktning i elkablen.

Det innebär i alla fall att ju mer värmeenergi som genereras i en elkabel, desto högre är spänningen, men det innebär också att strömmen är högre, så frågan är vad har man egentligen definierat/förklarat?

För att göra saken ännu värre behöver det inte bara vara värme-energi i elkabeln, för elen kan användas till att genererar rörelse(-energi) i en maskin, så förklaringen måste prata om "energi" i allmänna termer.

Samtidigt innebär det att ju fler elektroner det är som delar på värmeenergin i en elkabel, desto lägre är spännningen, vilket också är delvis obegripligt och inte heller hjälper oss att förstå vad spänning är.

.

Kräv att din lärare förklarar vad spänning är på ett enkelt och tydligt sätt.

Jag tror inte läraren kan det och därför är det orimligt att du ska förklara saken.


Anmäl
2016-02-28 20:35 #6 av: Majaa12

#4 Min pappa som är elektriker kunde inte heller svara på det Oskyldig

#5 Tack för långt och utförligt svar! Tummen upp Frågan stod i en lärobok men hittade inget bra svar till det. Men utifrån vad du skrev borde det inte komma på provet, om det skulle göra det gör det väl det, men då är det ju inte så konstigt om jag inte kan. Ska fråga vad han har för svar på det Glad

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-03-26 19:22 #7 av: Inkanyezi

Svaret #5 från Huygens är helt uppåt väggarna, som det mesta han skriver.

Om du plankar det, får du garanterat underkänt.

Någonting tycks du ha missat på lektionerna, och jag vet inte riktigt hur du skulle kunna hämta upp det om du inte förstår, och om ni har gått igenom det. 

Bästa svaret du har fått här är #3, som är helt korrekt, men inte säger särskilt mycket. 

Jag ska försöka mig på en liten del av förklaringen, vilket pekar på vad man skiljer på när det gäller ström och spänning: 

 1. Spänningen är kanske lättast att tänka sig om man mäter ett batteri med en voltmeter. Den visar sig då som ett volttal, men voltmetern drar i stort sett ingen ström alls, så spänningen finns där utan att det går någon ström. Ett annat uttryck för spänningen är EMK, som står för ElektroMotorisk Kraft, men man har gått ifrån det uttrycket eftersom det förvillar. Det är inte någon kraft.
  Det är ju enkelt att förstå, eftersom ett batteri som inte är anslutet inne i någon elektrisk apparat inte heller förbrukas. Det finns spänning där, tills vi börjar ta ut ström ur batteriet.
  -
 2. Om man sluter en strömkrets mellan batteriets poler, dvs kopplar en ledning från plus till minus, kommer en ström att flyta från den ena polen till den andra. Samma ström flyter också inne i batteriet, och åt samma håll. Den går runt i strömkretsen. Strömmens storlek beror på hur stort motstånd ledningen har mot ström, och hur hög spänning batteriet har.
  -
 3. Om motståndet mot ström är litet, flyter en stark ström, och om motståndet är stort blir strömmen svagare. Det finns ett bestämt förhållande mellan motståndsvärdet, som mäts i ohm, spänningen och strömmen. Spänningen i volt (V), delat med motståndet i ohm (Ω) är strömmen i ampere (A).
  Om vi multiplicerar spänningen med strömmen, får vi effekten i watt (W).

Spänningen finns alltså där utan att man har slutit någon strömkrets, också när exempelvis strömbrytaren är avslagen, när det inte är tänt. Precis som vägguttaget har 230 V också om vi inte stoppar i någon kontakt.

Strömmen uppstår när vi knäpper på strömbrytaren och lampan tänds. Då sluter vi kretsen och låter ström flyta. Ström som flyter genom ett motstånd orsakar värme, eftersom det är energi som vi omvandlar. Det vi tar ut i vår strömkrets mäter vi som effekt i watt, och energi som effekt gånger tid - som kilowattimme (kWh) eller wattsekund (Ws), båda är härledda storheter, i fysiken använder vi joule (J).

Anmäl
2016-03-27 01:44 #8 av: jevc

#7 TS har kanske redan gjort provet...

Anmäl
2016-03-27 03:00 #9 av: Majaa12

Nej, det har blivit framflyttat massa gånger, ska antagligen göra det i veckan :)

Läser igenom allt imorgon, kan inte koncentrera mig såhär sent....

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-03-28 23:22 #10 av: Majaa12

#7 Dom kan ha gått igenom det när jag inte var där, missar några lektioner emellanåt. Har ingen aning om vad dom gör då, frågar jag läraren dagen efter får jag typ "skylla mig själv för att jag inte var där", dom har ingen tid.. 

Ska antagligen göra provet imorgon och jag får väl hoppas att frågan inte kommer. Förstår rätt mycket av ditt svar iallafall, men är det meningen att det ska vara så svårt? Utifrån svaret tycker jag att det är en för svår fråga i början av högstadiet, men det kanske det inte är... Får se hur det går imorgon, tack!

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-03-29 15:28 #11 av: Zepp

Då tror jag iallafall att svaret på frågan är det som jag avgav i #1!

Dvs skillnaden mellan Volt och Ampere.

jag har lixom inga problem med Volt och Ampere eller för den delen Ohms lag och litta annat.. frågan är väl hur klurig frågan är ställd.. eller om den är så dumt ställd att det inte finns något vettigt svar?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-03-29 16:44 #12 av: Majaa12

#11 "Vad är skillnaden mellan elektrisk spänning och elektrisk ström?" ...

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-03-29 19:01 #13 av: jevc

Vilken årskurs går du i? Det är relevant eftersom att man inte behöver veta lika mkt om man går 9:an som om man skulle läsa det på universitetet elr nåt. Du kan ju alltid testa att fråga din lärare annars :3

Anmäl
2016-03-29 19:13 #14 av: Majaa12

#13 7:an. Kan fråga läraren nästa gång.. När jag skrev inlägget var det meningen att jag skulle göra provet dagen efter och då hade jag inte möjlighet att göra det :)

Mvh Maja  

Medarbetare på Guldhamster iFokus 

  

Anmäl
2016-03-29 22:14 #15 av: Inkanyezi

Jag kanske var väl hård mot Huygens, men jag blev faktiskt sur. Han har inte fel överallt, men är kanske en aning fartblind. Precis som han säger kan man inte säga vad elektricitet eller elektrisk spänning är, men vi kan hantera den efter hur vi känner till den.

De viktiga punkterna för att veta "skillnaden mellan spänning och ström" är att strömmen flyter när vi har slutit den, och att spänningen finns där, vare sig en strömkrets är sluten eller inte. Spänningen benämns emellanåt potential, vilket egentligen bara är konsekvent för likspänning eller ett momentant läge, men begreppet binder samman det med andra fysikbegrepp, eftersom vi kan jämföra direkt med det vi kallar lägesenergi. Men potential kan också tolkas som möjlighet, och spänningen gör det möjligt att driva en ström i en strömkrets.

Strömmen kan vi, om vi jämför spänning med höjden på vattenytan i en kraftverksdamm, direkt jämföra med strömmen i det strömmande vattnet. Strömmen innebär att vi tar ut effekt ur kretsen som vi har slutit. Strömmen är ett dynamiskt förlopp, medan spänningen är statisk. Strömmen upphör när vi öppnar kretsen (eller stänger dammluckan).

 • Strömmen är det som gör att lampan lyser. 
 • Spänningen är det som gör det möjligt att få lampan att lysa. (potential = möjlighet)
 • Spänningen över batteriet finns där också om ingen lampa har anslutits. 
 • När man sluter strömkretsen, så att ström flyter genom lampan, tänds den.
Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.