2016-02-14 19:03 #0 av: Silent_Hill

En studie gjord av Cancer Research UK visar att upp emot 50 procent av alla människor ignorerar fysiska symptom och problem som kan vara de första varningstecknen på en cancersjukdom.

Anledningen till varför så många väljer att inte gå till läkaren är för att de är rädda att slösa med läkarens tid eller bli betraktade som hypokondriker, men vissa undviker det av rädsla för att det ska vara just cancer. Många hoppas också att symptomen ska gå över av sig själv. 

"Ofta är symptomen inte relaterade till cancer, men om de är det innebär en snabb diagnos större chanser för en framgångsrik behandling. Om du är det minsta osäker ska du se till att bli undersökt med detsamma. Det är aldrig slöseri med läkarens tid när det handlar om cancer!"

Gå till läkare innan det är för sent!

De här symptomen kan vara ett första tecken på att du har cancer:

  • Ihållande hosta, heshet eller besvär att svälja
  • Knutor under huden
  • Kronisk eller ihållande diarré eller förstoppning
  • Plötslig och oförklarlig viktminskning
  • Sår på kroppen som inte läker
  • Blod i kräk, urin eller avföring
  • Blödningar utanför menstruationsperioden
  • Känslan av att inte kunna tömma tarmen vid toalettbesök
  • Födelsemärken som växer, ändrar färg eller form
  • Ihållande och oförklarliga smärtor

http://illvet.se/medicin/sjukdomar/cancer/hall-ett-oga-pa-tidiga-varningstecken-pa-cancer