2016-02-10 13:23 #0 av: RobinEH

Vi har sedan länge problem med en växande antibiotikaresistens i världen. Nu kan vi kanske snart vara tillbaka i en tid då vi saknar behandling mot vissa bakterier. 

Folkhälsomyndigheten publicerade idag ett pressmeddelande om en ny gen benämnd mcr-1. Denna gen gör bakterien resistent mot antibiotikumet "kolistin". Kolistin är ett antibiotikum som är det "sista behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner". Genen uppmärksammades i Kina i november förra året men först nu har den påträffats i Sverige. 

Folkhälsomyndigheten väljer dock att avsluta med något lugnande ord.

"Folkhälsomyndigheten kommer att ta ställning till ytterligare åtgärder om denna typ av resistens skulle etableras i Sverige. Det finns i nuläget inga tecken på sådan spridning."

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/februari/bakterie-resistent-mot-sista-behandlingsalternativet-funnen/