2015-12-22 13:23 #0 av: Silent_Hill

Tidigare iår lyckades kinesiska forskare ändra arvsmassan på ett foster och förhindrade att barnet fick thalassemi. 

Det kinesiska försöket med genmanipulation utfördes under det allra tidigaste fosterstadiet, på så kallade embryon.

Samtliga embryon var sjuka och skulle aldrig ha utvecklats till levande barn. 

Metoden som användes ger nu forskarna möjlighet  att ta bort de gener som ligger bakom cirka 4 000 ärftliga sjukdomar.

Försöken på mänskliga foster har gett upphov till en häftig debatt bland forskarna, som diskuterar om det överhuvudtaget är etiskt försvarbart att manipulera människans arvsmassa.

Vad tycker du? Bör man genmodifiera människofoster?

http://illvet.se/genetik/gener-kan-du-tanka-dig-att-genmanipulera-ditt-eget-barn