2015-12-19 11:51 #0 av: Silent_Hill

En studie har visat att 85 procent sover längre på helgen. 

I tidigare studier på skiftarbetare har det visat att stora ändringar i sömnmönster går ut över hälsan. Men nu har man sett i den nya studien att även små ändringar har stora konsekvenser.

De deltagare som sov längre på helgen lider av ett tillstånd som kallas social jetlag. Namnet hänvisar till att personens inre biologiska klocka är ur fas med de socialt fastlagda sömnscheman som dikteras av exempelvis ditt arbete - och det har konsekvenser. 

Deltagarna hade inte bara tendens till högre kolesterolvärde och en ökad resistens mot insulin, de hade dessutom mer fett runt midjan och ett högre BMI. Det kan i slutändan leda till fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

http://illvet.se/manniskan/somnforandringar-gor-dig-sjuk

Brukar du sova längre på helgen?