2015-12-18 16:13 #0 av: Huygens

Nya fossil i Kina pekar mot att Homo Erectus kan ha dött ut så sent som för
14 000 år sedan.