2015-11-19 09:50 #0 av: Silent_Hill

Sjukdomen är en bakteriell infektion som heter Mycoplasma genitalium där symptom som sveda, flytningar och barnlöshet kan visa sig. Sjukdomen kan dock även vara helt symptomfri och när väl symptomen till slut visar sig påminner de mycket om klamydia. Men behandlingen är inte densamma. Infektionen är dock relativt lätt att behandla med en antibiotikakur. Precis som andra sexuellt överförbara sjukdomar förebyggs även denna med kondom.

En ny studie visar att en procent av alla mellan 16 och 44 år i England är bärare av sjukdomen, som är sexuellt överförbar, vilket motsvarar omkring 200 000 personer.

Bakterien har varit känd sedan 1980, men vår kunskap om den är fortfarande ganska begränsad.

http://illvet.se/medicin/sjukdomar/okand-konssjukdom-harjar-i-england?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_campaign=ill_se_2015_11_19_women_nonabo&utm_content=artikel