2015-11-06 14:02 #0 av: RobinEH

I september publicerades en artikel med rubriken "The scientific report guiding the US dietary guidelines: is it scientific?" i tidskriften BMJ. Författaren heter Nina Teicholz och är journalist. Artikeln kritiserade de amerikanska kostråden i favör för lågkolhydratskretsen. Den inom lågkolhydratkretsen populära Andreas Eenfeldt skrev detta om artikelns budskap "De kommande fettsnåla amerikanska kostråden är baserade på en ovetenskaplig rapport, från en partisk expertkommitté. Rapporten tar inte hänsyn till några bevis som motsäger de senaste 35 årens kostråd." (http://www.kostdoktorn.se/the-british-medical-journal-kritiserar-ovetenskapliga-och-partiska-fettsnala-kostrad)

Igår publicerades en replik till artikeln där 11 grova faktafel togs upp, bl.a. påstående i artikeln om att motsägande studier medvetet uteslutits. Denna replik är undertecknad 183 forskare som uppmanar tidskriften att avpublicera artikeln.

Detta visar att vad som publiceras i vetenskapliga tidskrifter inte alltid stämmer. Vilket ökar vikten av att du som läsare kritiskt granskar dessa artiklar.