2015-09-03 08:13 #0 av: Silent_Hill

Ny forskning som gjorts vid Colombia University visar att den födelsemånad du är född i kan ha inverkan på din hälsa. 

Forskarna jämförde 1,688 sjukdomar med födelsemånad och medicinsk historia hos 1,7 miljoner människor som behandlats på NewYork-Presbyterian Hospital mellan 1985 och 2013. 

Studien pekar på att personer födda i maj har lägst risk för sjukdomar och de som är födda i Oktober den högsta. Det framkom även att aprilbarn är de som löper högst risk att drabbas av ADHD, bronkit och halsfluss.

Författarna till studien fann även att astma risken är störst för spädbarn födda i Juli och Oktober. 

Men värt att tänka på är att årstiderna i New York inte sammanfaller helt med våra årstider i Sverige. 

En dansk studie som gjordes om just astma visade att de som är födda i maj och augusti snarare är mer i riskzonen för sjukdomen, och då är solnivåerna mer jämförbara med New Yorks juli och oktober.

När det kommer till ADHD visade studien att en på 675 patienter var född i november. Det resultatet överensstämmer med en svensk studie som har gjorts.

Marsbarn löper högst risk att drabbas av hjärtproblem som förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärtklaffssjukdomar. En tidigare studie som gjordes på österrikiska och danska patienter visade att de som är födda mellan mars och juni löper högre risk för hjärtproblem och dessutom dör tidigare.

En av författarna till studien menar dock på att detta ändå bör tas med en nypa salt. 

”För att även om vi har fått fram signifikanta resultat är risken att insjukna inte särskilt stor. Sjukdomsrisken i förhållande till födelsemånad är relativt liten om man jämför med mer inflytelserika variabler som diet och träning.”

Forskarna ska nu utföra samma studier på flera platser för att se hur resultaten förändras beroende på årstid och miljöfaktorer.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3117205/Your-birth-month-DOES-determine-ll-sick-Researchers-reveal-ailments-risk-from.html