2015-08-27 09:11 #0 av: Silent_Hill

Den förväntade livslängden har ökat dramatiskt i de flesta länder de senaste 23 åren. Men samtidigt ökar antalet år som vi lever med ohälsa. I Sverige lever vi länge, men de sista tolv åren präglas av sjukdomar och handikapp.

"Världen har gjort stora framsteg vad gäller hälsa, men nu är utmaningen att hitta mer effektiva metoder för att förhindra eller behandla de främsta orsakerna till sjukdom och handikapp"

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vi-lever-langre-men-de-sista-aren-mar-vi-daligt