2015-08-26 19:13 #0 av: Silent_Hill

När vanliga celler blir gamla och gör sig redo för att dö är det meningen att de ska sluta dela sig. Processen kontrolleras av mikroRNA som matar cellerna med tillräckligt mycket PLEKHA7-protein för att hämma delningen. Men när det kommer till cancerceller levererar inte mikroRNA tillräckligt mycket av proteinet och cellerna börjar istället att dela sig okontrollerat vilket bidrar till att en tumör börjar växa. 

I en nyligen publicerad studie i Nature Cell Biology kan man läsa om hur forskarna vid Mayo Clinic lyckades injicera mikroRNA direkt in i tumören varpå PLEKHA7-proteinnivåerna återställdes till de normala och cancercellerna slutade reproducera sig.

Hittills har det bara testats på mänskliga celler i labbet, men forskarna är hoppfulla om att tekniken en dag ska kunna användas.

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11821334/Cancer-cells-programmed-back-to-normal-by-US-scientists.html