2015-08-26 13:15 #0 av: Silent_Hill

I hopp om att få veta mer om vad som döljer sig i våra hem samlade forskare vid University of Colorado in dammråttor från 1 200 hushåll över hela USA.

I ett genomsnittlig hem visade det sig finnas runt 2 000 olika svampar och 7 000 bakterier. Av de senare var stafylokocker och streptokocker vanligast, som finns på vår hud. Men där fanns också bakterier från släktet Faecalibacterium, som normalt finns i vår avföring.

Eventuella husdjur påverkade också mixen, så pass mycket att forskarna – bara genom att analysera bakterierna – kunde säga om ett hushåll hade en katt eller en hund.

http://www.metro.se/nyheter/dammrattorna-avslojar-ditt-ratta-jag/Hdzohz!QE9prXl7e2L27plNZmRPHg/