2015-08-22 19:54 #0 av: Silent_Hill

Män över 75 år har den högsta självmordsfrekvensen, men är en grupp som ofta glöms bort när problemet diskuteras. Nu utbildas flera tusen personer i landet för att lära sig upptäcka och stötta äldre som mår dåligt.

Risken att en man över 80 tar sitt liv är mer än tre gånger högre än genomsnittet för befolkningen. Det visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2014 som kom nyligen. Risken för självmord är högst bland äldre män och efter 75 års ålder sker en kraftig ökning.

"Det är män som kanske precis förlorat någon, kanske fått en fysisk sjukdom. Då kanske vi ska vara ännu mer angelägna och vara uppmärksamma"

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/aldre-man-loper-hogst-risk-for-sjalvmord