2015-08-12 17:41 #0 av: Silent_Hill

Enligt en ny undersökning känner nästan 70 procent sig hemma där de bor just nu medan 25 procent känner sig som mest hemma på sin uppväxtort. 

Att känna tillit och trygghet där man bor bidrar till att känna en samhörighet. Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap, har forskat kring just det, och säger att kontakt med grannar är en viktig bit.

"I de lokalsamhällen där man har kontakt ofta med sina grannar känner man generellt sett högre tillit och samhörighet med närområdet. Känslan av att kunna knyta symboliska band har också visat sig vara viktiga, som att till exempel hälsa på varandra"

Hon menar att den som inte känner tillit till närmiljön kan känna sig stressad och otrygg. Trivs man med sin hemsituation, då är det också mer troligt att man hjälper till, visar forskningen.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/flest-kanner-sig-hemma-pa-nuvarande-bostadsort

Var känner du dig mest hemma?