2015-08-10 09:58 #0 av: Silent_Hill

I de amerikanska försöken hade personer i en studie blivit stegvis belönade allt eftersom hur länge de höll sig rökfria. De kontrollerades genom att deras blod testades för att se om där fanns spår efter nikotin. Enligt dessa försök har möjligheten att få belöningar på sammanlagt upp till 2 000 dollar (cirka 17 500 kronor) god effekt.

16 procent av deltagarna i försöket lyckades hålla sig rökfria i minst ett halvår. I en kontrollgrupp var motsvarande siffra bara sex procent.

"För många är detta kontroversiellt. Men möjligheten till ekonomisk vinst är i flera avseenden en mycket stark drivkraft"

http://www.metro.se/nyheter/forslag-betala-rokare-for-att-sluta/Hdzohj!chbLZCMLwpn3manJpGLy3g/

Tycker du det här är en bra idé?