2015-08-04 21:18 #0 av: Silent_Hill

Aktiv dödshjälp är olagligt i dom flesta länder och är endast tillåten i  Schweiz, Nederländerna, Belgien och delstaterna Oregon och Washington i USA.

Aktiv dödshjälp innebär, som namnet antyder, att läkaren i praktiken dödar patienten på dennes begäran. Ett närliggande begrepp är läkarassisterat självmord, där läkaren hjälper patienten att själv ta sitt liv

Läkarförbundet motsätter sig aktiv dödshjälp och assisterat självmord. Men i Sverige står det patienter fritt att välja passiv dödshjälp.

Det är patientens val att få behandling eller inte. Men att aktivt gå in och ta patientens liv, det är inte lagligt

Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, anser att det skulle vara svårt att dra en rimlig gräns om dödshjälp skulle legaliseras.

 Är det vid djup smärta? Är det bara fysisk smärta? Psykisk?

Journalisten och författaren Harald Norbelie är döende i cancer och är en av dom som vill se  en legalisering av dödshjälp. 

Den dag då jag befinner mig i en situation med svåra smärtor vill jag veta att möjligheten finns till hands

Flera enkätundersökningar (till exempel Sifo/Aftonbladet) visar att en överväldigande majoritet av svenska folket ställer sig positiva till självvalt livsslut.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/han-far-inte-do
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lakare-vi-ska-inte-avsluta-liv

Vad tycker du om aktiv dödshjälp? Bör det legaliseras i Sverige?