2015-08-04 19:44 #0 av: Silent_Hill

Drygt 300 av de knappt 2 000 personer som deltog i Umeåstudien utvecklade alzheimer eller vaskulär demens under en 15-årsperiod. Men den fjärdedel av deltagarna som haft högst avgashalter vid bostaden löpte 40 procent högre risk för demens jämfört med den fjärdedel som hade lägst halter. Totalt 16 procent av sjukdomsfallen i den unika svenska studien tros ha orsakats av avgaser.

 "Vi kan visa på att de som haft en hög avgashalt i bostaden har en betydligt ökad risk att utveckla demens"

http://www.metro.se/nyheter/studie-kopplar-avgaser-till-demens/Hdzohd!Lsc8bksdTr@XyNr02kB4wA/