2015-08-03 16:02 #0 av: Silent_Hill

En ny studie visar att stress under barndomen kan påverka sammansättningen av våra tarmbakterier och detta kan i sin tur påverka vår psykiska hälsa som vuxna.

Innan har tidgare studier visat att det är möjligt att förändra beteenden bland möss genom att behandla dem med antibiotika, vilket förändrar bakteriefloran i tarmen. 

Nu försökte forskarna se vilken roll tarmbakterier spelar hos vuxna som lider av konsekvenserna av barndomsstress.

Resultaten visade att nyfödda möss som separerats från mamman flera timmar om dagen de första veckorna i livet (alltså har upplevt tidig stress) fick förändringar i magbakterierna och blev mer ångestfyllda och oroliga som vuxna.

Studien visade också att barndomsstress inte påverkade vuxenbeteendet hos de möss som har fötts upp utan tarmbakterier.

”Många av mina patienter har funktionella tarmstörningar som IBS och dyspepsi, och en betydande andel av dem lider av psykiska besvär såsom depression och ångest” säger Studieförfattaren och läkaren Premysl Bercik.