2015-03-16 12:16 #0 av: Silent_Hill

Under 80-talet kom det upp ett förslag om en ny geologisk epok, atropocen, som definierar den tid som människan började påverka jordens klimat globalt. 

Förslagen på när denna tidsålder började har varit många ända sedan begreppet kom. 

En del tycker 1750 då världsbefolkningen började öka i en mycket snabbare takt än tidigare. Forskare vid University College London föreslår nu två helt andra årtal: 1610 eller 1964.

Utgångspunkten för det första årtalet är upptäckten av Amerika och den enorma betydelse den hade för vår planet. Men det var först flera år senare som denna upptäckt gjorde avtryck. 

1964 minskade kärnvapenproverna ovan jord, något som också syns tydligt i mätningarna. 

Nästa år får vi veta  om det blir något av alla dessa årtal. Då presenterar nämligen "Anthropocene Working Group" sitt förslag.