2015-01-09 20:33 #0 av: Silent_Hill

Ny forskning visar att bli fråntagen sin mobiltelefon gör oss inte bara oroliga, det har också rent fysiologiska effekter på kroppen.

"Forskare från University of Missouri kallade in 200 studenter som skulle få testa en ny sorts blodtrycksmätare samtidigt som de löste ordpussel. Åtminstone trodde studenterna det. Vad forskarna egentligen skulle titta på var hur studenterna reagerade känslomässigt, kognitivt och fysiologiskt när deras smartphones plötsligt togs ifrån dem medan de arbetade med ordpusslen.

Under första delen av testet fick studenterna ha sina smartphones bredvid sig på skrivbordet.  Efter några minuter mätte man puls och blodtryck samt frågade studenterna hur de mådde. När halva tiden gått kom forskarna in och sa att mobiltelefonerna störde blåtandsignalen från blodtrycksmätarna och lade därför studenternas mobiltelefoner lite längre bort i rummet, men väl inom synhåll. När studenterna sedan fick fortsätta med ordpusslen ringde forskarna till några av deras telefoner, som de inte längre kunde nå. Telefonerna fick ringa i ungefär 20 sekunder. Efter ytterligare några minuter mätte man återigen puls, blodtryck och frågade studenterna hur de mådde.

Det visade sig att studenterna hade både högre blodtryck och puls minuten efter att de inte tillåtits svara i sina ringande mobiltelefoner. De kände en ökad oro och ökande obehagskänslor. Dessutom presterade de mycket sämre på de kognitiva testerna, det vill säga ordpusslen, än när de hade telefonerna bredvid sig"

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/mobilabstinens-ger-hojt-blodtryck