2015-01-09 20:20 #0 av: Silent_Hill

 Innan har det saknats kunskap om vilken strategi som är bäst för att förebygga suicidalt beteende hos unga människor

Men nu har en europeisk studie undersökt tre olika metoder för att förebygga självmord. En av metoderna går ut på att skolelever får lära sig upptäcka psykisk ohälsa hos sig själv och hos andra. Samtidigt som de får träning i att förstå och hantera svåra känslor. Detta tror man är den effektivaste metoden och forskarna anser att metoden kan minska självmord bland unga med hela 50 procent.  I studien har elevernas skolor slumpmässigt valts ut till att införa en av tre modeller för att förebygga självmord, alternativt till att ingå i en kontrollgrupp.

 -Vi hoppas att metoden når många ungdomar genom ett brett införande i svenska skolan och genom att anpassa den till en modern internetlösning, som en mobilapp, säger Danuta Wasserman som är professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet.

http://www.svt.se/nyheter/forskare-sjalvmordsforsok-hos-unga-kan-minska-med-50-procent