2015-01-07 20:10 #0 av: Silent_Hill

Forskare har hittat ett helt nytt antibiotikum. Ämnet hittades i helt vanlig jord när forskarna gick  igenom över 10 000 olika bakterier och som kan komma att bli en helt ny substansklass. 

Substansen visade sig vara effektiv mot stafylokocker och streptokocker och extra hoppingivande är att ämnet inte tycks resultera i resistens på samma sätt som andra antibiotika

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hopp-om-nya-antibiotika