2013-05-27 13:58 #0 av: Magi-cat

400 mil! En lång sträcka oavsett färdmedel - men med en liten fjärils tunna, sköra vingar nästan ofattbart!

Att fåglar flyttar efter säsong vet alla, men lite mindre känt är väl att vissa fjärilsarter också gör det. Ett femtiotal arter är flyttfjärilar. Arter som amiral- och tistelfjäril överlever inte vår vinter.

När de långväga flyttarna kommit till Norden, ofta från Nordafrika eller Sydeuropa, parar de sig varefter flyttinstinkten försvinner. Honorna lägger sedan ägg och nästa generation kläcks efter 5-9 veckor.

Efter kläckningen utvecklas flygmotoriken och fjärilarna drar iväg från sina kläckningsplatser.  En fjäril på jakt efter föda tycks irra hit och dit medan en flyttande fjäril flyger mer målinriktat några meter över marken. Men ibland sker flyttningen på mycket hög höjd och blir då svårare att observera. Med hjälp av radar (VLC, Vertical Looking Radar) har man upptäckt flyttande fjärilar på upp till en dryg kilometers höjd över marken! De verkar också kunna ta sig fram lika snabbt som fåglar, då de utnyttjar kraftiga medvindar.

Trots att man forskat på fjärilars flyttbeteende är det långt ifrån fullständigt utrett. En metod som använts är IRMS, masspektrometer där man med hjälp av stabila isotoper (kol, kväve, väte/deuterium) kan få information om vilket geografiskt område fjärilarna kommer ifrån.

Men varför flyttar då fjärilarna? Omständigheter i miljön, som torka, kyla och risk att bli uppäten har nämnts, konkurrens om föda en annan. Genetisk drivkraft är kanske ännu en. Eventuellt håller sig populationerna friskare om de migrerar.

Hur hittar de? Kan de navigera medvetet eller följer de bara en lämplig vind? Det är inte ens samma individ som migrerar fram och tillbaka, inte heller kan de som fåglarna följa de gamla uvarna som varit med förr...Varje fjäril gör bara flyttningen en gång och det kan gå generationer mellan flyttningarna.....Inte heller är det alla individer som har flyttbeteendet...

Det är lite av ett mysterium, tycker jag....Cool

(bild från publicdomainpictures.net)

källor: WWF EKO, 2013:02

http://sv.wikipedia.org/wiki/Monark_(fj%C3%A4ril)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4308887