Myter & Sanningar

Vänsterhänthet

2013-05-06 19:54 #0 av: skycap

Är det fastslaget vad som orsakar vänsterhänthet?

Det här med att vänsterhänta är överrepresenterade inom vissa områden, "bra" som "dåliga". Hur väl stämmer det?

Exakt NÄR är man vänsterhänt? var går gränsen liksom? Och har man gått efter "den" gränsen när man gjort alla tester?

Jag själv skulle hellre säga att jag är högerhänt, eller kanske dubbelhänt..om det inte vore för att jag skriver med vänster hand.

Anmäl
2013-05-06 21:35 #1 av: [Starman]

Uppenbarligen är ambidextri något som alla kan utveckla. Exempelvis nyttjar de allra flesta båda händerna i ungefär lika stor utsträckning när de äter mat, när de skriver på ett tangentbord eller när de läser en tidning.
Jag vill gärna tro att det handlar om vad man en gång börjat öva med som avgör vilken hand man i slutänden använder sig mer av. Jag har ingen direkt anledning att hysa denna tro.
Men så ser jag inte anledningen att tro på hypotesen att vänsterhänta skulle ha en mer aktiv vänster hjärnhalva heller.

Anmäl
2013-05-07 13:59 #2 av: Magi-cat

Intressant fråga!

I hela världen dominerar högerhänthet och något fler män än kvinnor är vänsterhänta. 

Ambidextri är när man använder båda händerna lika bra och där man i sin mest extrema form t.o.m. kan skriva en text med högerhanden och en med vänsterhanden.

Man kan säkert träna upp förmågan att använda bägge händerna till olika sysslor, men frågan är hur långt.

Vidare tror jag att "häntheten" är medfödd, inte inlärd. Förr i tiden ansågs det som en brist, en avvikelse, när vissa barn envisades med att vilja skriva med vänster hand och detta försökte man träna bort, ofta med ganska okänsliga metoder. Inte med något vidare resultat heller.

Att en viss hand, en viss fot och t.o.m. ett visst öga är dominant kan hänga ihop med att kroppen, fastän till stora delar liksidig, har en viss asymmetri.

Speciellt intressant tycker jag uppgiften om att ena handens dominans skulle härröra från positionen i fosterstadiet är:

Previc, after reviewing a large number of studies, found evidence that the position of the fetus the final trimester and a baby's subsequent birth position can affect handedness. About two-thirds of fetuses present with their left occiput (back of the head) at birth. This partly explains why prematurity results in a decrease in right-handedness. Previc argues that asymmetric prenatal positioning creates asymmetric stimulation of the vestibular system, which is involved in the development of handedness. In fact, every major disorder in which patients show reduced right-handedness is associated with either vestibular abnormalities or delay,[7] and asymmetry of the vestibular cortex is strongly correlated with the direction of handedness.[8]

http://en.wikipedia.org/wiki/Handedness

på svenska:

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nsterh%C3%A4nthet

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-05-08 14:46 #3 av: Magi-cat

Lite mer om vänsterhänthet:

Louise Rönnqvist är professor i psykologi vid Umeå universitet och forskar om hjärnans tidiga utveckling, bland annat gällande sidoskillnader.

Allt fler blir vänsterhänta, kanske beroende på att allt fler tidigt födda barn räddas och växer upp. Det har visat sig att vänsterhänthet är vanligare bland tidigt födda.

Därför skiljer man på den vänsterhänthet som ärvs och den som uppkommer pga någon skillnad i hjärnans tidiga utveckling.

Men inte heller icke nedärvd vänsterhänthet behöver vara någon nackdel menar, Louise Rönnqvist, utan det gör att vi får olika aktiveringsmönster i hjärnan. Vänsterhänta är unika, inte avvikande, poängterar hon.

Kanske ger också vänsterhäntheten med den extra träning det ger att använda båda händerna i en huvudsakligen högerhänt värld ökad kreativitet som bonus?

Inte heller prof Rönnqvist säger att det är lätt att definiera vänsterhänthet, eftersom det är en glidande skala. Ca 3 % är helt dubbelhänta.

Att använda båda händerna främjar hela hjärnan!

http://www.psy.umu.se/om-institutionen/nyheter/nyhetsvisning/vasterbottenskuriren-vanster---bakvanthant-med-fordelar.cid202366

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/del-1-allt-fler-barn-blir-vansterhanta

Det finns fortfarande många myter runt vänsterhänthet. Som man kan se är det inte lätt att veta vad som kommer av vad, om vänsterhänta har vissa färdigheter i högre grad än högerhänta, eller om de utvecklar vissa färdigheter mer under livet.


Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-05-08 18:51 #4 av: [Mustangcab]

När jag delar kort så använder jag mig av vänster hand precis som min äldste bror gör.

Medarbetare på Britter i fokus, Dokumentärer i fokus, Neurologiska sjukdomar i fokus

 

Anmäl
2013-05-12 00:13 #5 av: skycap

Min farmor var tvungen att lära skriva med höger hand!

Eftersom att majoriteten är högerhänta, undrar jag om det är en biologisk fördel att vara högerhänt?(kommer inte på ett bättre sätt att uttrycka mig, men ja..)

2#  "vänsterhänta personer är oftare vänsterögda, vänsterörade respektive vänsterfotade" (från din wikipedia-länk). Undrar om jag är högerhänt då, för inget stämde Skämtar

Om jag förstår engelskan rätt här under så påverkar det inte födsel med kejsarsnitt(som jag är född med)?

"Previc, after reviewing a large number of studies, found evidence that the position of the fetus the final trimester and a baby's subsequent birth position can affect handedness. About two-thirds of fetuses present with their left occiput (back of the head) at birth. This partly explains why prematurity results in a decrease in right-handedness. Previc argues that asymmetric prenatal positioning creates asymmetric stimulation of the vestibular system, which is involved in the development of handedness. In fact, every major disorder in which patients show reduced right-handedness is associated with either vestibular abnormalities or delay,[7] and asymmetry of the vestibular cortex is strongly correlated with the direction of handedness.[8]"


Anmäl
2013-05-12 00:55 #6 av: skycap

#3 tack för länken! -> http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/del-1-allt-fler-barn-blir-vansterhanta:

"I snitt blir cirka 10–12 procent av alla barn vänsterhänta, eller icke tydligt högerhänta. Men bland de för tidigt födda barnen handlar det om drygt 20 procent, visar nya svenska studier. Och ju mer prematura, eller för tidigt födda, barnen är, desto mer vanligt är det med en icke tydlig högerhänthet." Så "icke tydligt högerhänt" kan vara vänsterhäntSkrattar

"Men det är också något vanligare med vänsterhänthet, eller mixad preferens, bland personer som lider av utvecklingsstörningar, eller har kromosomrubbningar. Liksom bland barn som utsatts för miljögifter och droger under fostertiden." som rökning?

"– Vi får olika begåvningar. Väns­terhänta är unika, inte avvikande." Hur vet man det undrar jag?

"Hos många är det en glidande skala och de som är väns­terhänta är generellt sett mindre vänsterhänta än vad högerhänta är högerhänta" DET var intressant och något jag aldrig läst förutGlad

del 2: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/del-2-att-anvanda-vanster-hand-var-skamligt

del 3: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/del-3-jag-har-kant-mig-annorlunda--pa-ett-trevligt-satt

Anmäl
2013-05-12 17:16 #7 av: Magi-cat

#5 "vänsterhänta personer är oftare vänsterögda, vänsterörade respektive vänsterfotade" (från din wikipedia-länk). Undrar om jag är högerhänt då, för inget stämde 

Tillåter mig tvivla. Undrar om det är tillräckligt undersökt. (Själv är jag huvudsakligen högerhänt, men vänsterögd f.ö.) OM det är så att kroppen har en konsekvent asymmetri, föredrar en viss sida, borde vänsterögdhet snarare följa högerhänthet, eftersom synnerven korsar inne i hjärnan. Hmm...ska tänka på det där....

#6 "– Vi får olika begåvningar. Väns­terhänta är unika, inte avvikande." Hur vet man det undrar jag?

Tror hon sade det som en positiv värdering kanske. Glad Avvikande låter inget vidare, unik som något att värdesätta. Naturen kanske varierar sig helt enkelt, ibland är det ena sättet bra, ibland det andra.

Och det är nyttigt för alla att träna båda sidor eftersom det utvecklar hjärnan. Bara positivt alltså.

Man kan hitta flera länkar om att artistiskt begåvade oftare är vänsterhänta. Till en del skulle det kunna bero på, eller förstärkas av, att de utvecklat bägge sidor. (motoriskt sinne, fingerfärdighet och hjärnbanor för musik)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-06-19 21:56 #9 av: Magi-cat

Hittade en artikel om djur och lateralitet. (sidopreferens)Katt

Man har länge undrat om även djur har preferens för olika sidor. Ja, enligt viss forskning, men ....

I en studie (Frankrike -90-tal) observerade man 44 st hankatter när de sträckte fram en tass för att fånga en ljuspunkt i rörelse. Över hälften av katterna hade en favorittass. 17 katter föredrog vänster tass, 6 av katterna höger tass. Favorittassen var snabbare och mer träffsäker än den andra tassen.

I vidare studier på 12 hankatter använde alla utom en vänstertassen. Sedan skiftade katterna till högertass....Slutresultatet visade att favorittassen oavsett höger eller vänster, var snabbare, men de katter som använde vänster tass var allra snabbast och träffsäkrast.

Men det är aldrig enkelt, särskilt inte med katter.

Vid Ataturk University i Turkiet fann forskarna att vänsterpreferens bara gällde hankatter, medan honkatter föredrog höger tass.

Hade testosteron något med detta att göra? När man provade att ge honkatterna testosteron innan testet började de använda vänstertassen mer. De honkatters om redan var vänstertassade påverkades dock inte, inte heller hankatterna när de fick mer testosteron.

Så - fortfarande är ungefär lika många frågetecken kvar.....

källa: Kattliv 2013:4

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-06-20 15:23 #10 av: [Citronpaj]

Det borde väl hänga ihop med vilken hand man får börja öva med. Jag är fullkomligt högerhänt, förutom när det kommer till att äta.

Anmäl
2013-06-24 21:04 #11 av: epithet

#10 Nej, det är medfött.

Anmäl
2013-06-25 06:58 #12 av: [Citronpaj]

#11 Du menar att det är medfött att jag äter med "fel hand"? Hur skulle det gå till?

Anmäl
2013-06-25 11:19 #13 av: [Memento Mori]

#12 Jag tror att vad epithet menar var att vänsterhänthet är medfött.

Att man sen kan vänja sig att göra vissa saker med "fel hand" är en helt annan sak.

Anmäl
2013-06-26 12:16 #14 av: Magi-cat


#12 Det står en del om det i kommentarerna högre upp i tråden.CoolGlad

Läs t.ex. #3 och länkarna i den.

Det är inte "fel" hand för att en minoritet föredrar just den. Men medfödd, ja, även om det även diskuteras förvärvad hänthet.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2013-06-27 21:39 #15 av: epithet

#12 Ah, du menar så. Nej, jag menade ju att själva "häntheten" är medfödd.

Anmäl
2013-06-29 07:53 #16 av: [Citronpaj]

#14 Enligt svensk etikett är det fel hand att hålla besticken i, jo.

Anmäl
2015-06-23 14:53 #17 av: [[Boris Sager]]

Spannande!
Jag ar utpraglat vansterhant, envisades att anvanda den handen. Inte forvarvad.
Ar inte prematur

Anmäl
2015-07-22 19:33 #18 av: Snovit79

Jag försökte finna information om vänsterhänthet kan ärvas som det sas då jag växte upp. 

Jag är dock den enda vänsterhänta i släkten, vad jag vet. Anledningen till mitt sökande vad att jag väntade en dotter och både jag, pappan och svärmor är vänsterhänta. Nu minns jag inte vart jag fann informationen mer än att chansen var inte mycket högre än att två högerhänta fick en vänsterhänt son/dotter. 

Nu kan jag tyvärr inte få veta om vår dotter skulle börjat rita med vänster eller höger. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.