NATURVETENSKAP

Jordartsmetaller!

2013-02-26 18:32 #0 av: [sakring2]


I det senaste Dokument utfrån, så talade man  om jordartsmetaller. Dessa används bl.a i våra datorer och mobiltelefoner. Jag ska inte gå in på hur och var de utvinns, men, de sade någonting i programmet som jag reagerade väldigt starkt på och det var att de används också i våra vindkratverk och de är tydligen radioaktiva. Och det var inga små mängder.

Om jag förstår saken rätt så faller en del av miljöfördelarna med vindkraft med detta. Kan någon som är insatt i just jordartsmetaller förklara lite närmare vad det är.

Här är en länk till programmet

http://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/del-1-491?autostart=true

Anmäl
2013-02-27 23:00 #1 av: [sakring2]


Finns det ingen människa här som vet något om dessa?

Anmäl
2013-02-27 23:57 #2 av: JonasDuregard

Du syftar på sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements). Till exempel neodym. De används i permanentmagneter i hårddiskar eller elgeneratorer.

Radioaktivitet är så vitt jag kan avgöra inget problem utanför raffinanderierna (alltså i samband med att metallerna utvinns ur malm), där uppstår en del radiaktivt avfall i form av radioaktiva isotoper som förekommer i malmen. 

Enligt propaganda från vindkraftsbranchen så är det bara en liten del av alla vindkraftverk som använder neodym (dock innehåller texten minst en felaktighet: neodym är inte alls särskilt sällsynt, det är ett vanligt ämne i jordskorpan - ungefär lika vanligt som koppar).

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-02-28 08:40 #3 av: [sakring2]

Tack för svar. Det var just detta neodym som skulle utvinnas av Kina som satsar på vindkraftverk Och helt  riktigt så var det just utvinningen som orsakade radioaktivteten. De vill nämligen inte ha den i sina egna länderFörskräcktFörskräckt

Anmäl
2013-02-28 09:34 #4 av: Magi-cat

 ur vindkraftsbranschen.se:

"Den största miljöpåverkan från sällsynta jordartsmetaller sker vid utvinning och bearbetning av metallerna. De förekommer ofta tillsammans med den naturligt radioaktiva metallen torium vilket 
ställer höga krav på miljö- och arbetsmiljöförhållanden under utvinningen. Kina kontrollerar cirka 97 procent av produktionen av metallerna och förhållandena vid brytning och bearbetning är ibland svåra att kontrollera"

" Under 2011 användes neodym i 5-10 procent av de 
vindkraftverk som installerades i världen. Den lättare konstruktionen innebär att man kan spara in på andra material såsom koppar, stål och betong och därmed minska vindkraftverkets totala klimatpåverkan. "

Det låter ju tveksamt isf om neodym minskar den totala klimatpåverkan? Man kan väl tänka sig att miljö- och arbetsförhållandena där det utvinns inte är jättetrevliga. Om dessutom efterfrågan ökar drastiskt (koppar blir dyrt) kan man tänka sig att det finns risk för att de aspekterna åsidosätts."Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2013-02-28 11:19 #5 av: gant

Ny teknik har haft ett antal artiklar om sällsynta jordartsmetaller. Där kan man läsa om farhågorna som TV-programmet tar upp, och att det kan vara aktuellt att börja bryta dem i Sverige också.

Annars är ju termen "Sällsynta jordartsmetalllet" lite missvisande. Det är inte metallerna som åsyftas utan de "jordarter" där de vanligtvis hittas. Fast idag skulle vi nog kalla dessa "jordarter" för mineraler i stället.

Till de sällsynta jordartsmetallerna räknas de såkallade "Lantaniderna" med atomnummer 57-71 samt Scandium och Yttrium (21 resp 39). De hittas ofta tilsammans med andra jordartsmetaller och delar också många kemiska egenskaper med varandra.

Många av de har upptäckts i Sverige, vilket också framskymtar av namnen: Scandium (efter Skandinavien), Holmium (Efter Stockholm), Thulium (Efter mytoligins nordliga Thule) samt Yttrium , Terbium, Erbium och Ytterbium (som alla namngivits efter Ytterby gruva i Sthlms skärgård där de upptäcktes), 

Se mer på exempelvis Wikipedia

Anmäl
2013-02-28 12:06 #6 av: Magi-cat


ur Ny teknik som #5 länkar till: (min fetkursiv)

"De sällsynta jordartsmetallerna spelar en allt större roll för den "gröna" miljövänliga tekniken. De ingår bland annat i elbilarnas batterier och i vindsnurrornas turbiner. Men att utvinna dem är en lika skitig hantering som att bryta uran"

" Det råder ingen tvekan om att både kärnkraft och vindkraft, precis som all annan energiutvinning, påverkar vår miljö negativt. Det är viktigt att inte fastna för ”förnybar energi” utan att tänka ett steg längre. Ska vi basera vår framtid på Kina som enda producent och neodym som ”grön” metall?"

Låter ju inget vidare......Det måste finnas andra val än mellan pest och kolera!

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2013-02-28 12:32 #7 av: gant

#6  

Det var som sagt flera artiklar ur många olika pesrpektiv. Det tycks mig som om du valt ut den mest negativa. En något mer positiv bild hittar du ju här

Citat från ovan (Min fetning):
"Men problemet har kanske snart löst sig självt. I juni förra året rapporterade den danska tidningen Ingeniøren att priserna på sällsynta jordartsmetaller, till exempel neodym och dysprosium som behövs för de starka magneterna, hade stigit med 300-500 procent under året, genom att kineserna håller tillbaka exporten. Med den prisbilden blir det knappast ekonomiskt att använda metallerna i fortsättningen.

Metallerna finns också på andra håll. I Sverige har det rapporterats om lovande fynd vid Gränna. På Grönland letar man efter metallerna vid fem platser. Kan brytning och framställning ske till våra strängare miljöregler har kanske tekniken en framtid. Men miljöbedömningen måste få bli avgörande för om det ska tillåtas nya gruvor."

Anmäl
2013-02-28 13:08 #8 av: [sakring2]


I batterier till elbilar, det var intressant att veta. De sa också progrmmet att de fanns i USA och att de haft brytning där men den är nedlagd dels pga att Kina är billigare men också pga miljökonskvenserna.

Likaså att de finns i Australien och man har ska börja bryta där med de ska bearbetas i Indonesien där lokalbefolkningen var mindre lyckliga.

Japan uppges att hittat fyndigheter under havet.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.