2016-09-26 13:28 #0 av: Silent_Hill

Tristess är en känsla som vi alla känner igen och vetenskapen har bara börjat förstå vad som gör människor uttråkade och varför.

Sex forskare reste ut till Hawaii för att bo ett år där man simulerade den isolering som framtida rymdresenärer kan uppleva när dom reser till Mars.  Under simulationen framkom det att den största utmaningen forskarna upplevde var tristess. 

Vad är tristess?

År 2012 gjorde man en studie i utbildningsmiljöer där det framkom att tristess är en kombination av en objektiv brist på neurologisk spänning och ett psykologiskt tillstånd av missnöje, frustration eller ointresse, som alla härrör från en brist på stimulans.

Många som föreställer sig tristess tänker ofta på apati. Även om de två termerna används ofta synonymt, så är det inte samma sak. Att vara uttråkad är ett aggressivt otillfredsställande tillstånd där man har motivation att vara engagerad, men ingenting som du gör tycks tillfredsställa detta behov.

Tristess skiljer sig också från depression. Jämfört med depression är tristess en känsla där man fastnat i en otillfredsställande situation, men tron på framgång är inte omöjlig och man ser också att man ska kunna bryta tristessen och hitta en positiv aktivitet i framtiden. 

Och även om både tristess och depression kan likna varandra lite så finns det skillnader på dom bägge. Depression är ett tillstånd där man lägger fokuset inåt på sig själv medan tristess avser en negativ känsla som uppstår från bristande stimulans från världen utanför. 

Hur kan tristess uttrycka sig?

Många blir raslösa när dom är uttråkade. Troligtsvis genom att man har en önskan om att bryta tristessen. Men tristess kan också ge uttryck i att man blir sömnig och det är inte omöjligt att man växlar mellan dom två tillstånden vid ett och samma tillfälle, 

Vilka blir uttråkade oftare?

Forskning har visat att vissa människor är mer benägna att bli uttråkade än andra. Under en studie från 2012 tittade man på de psykologiska egenskaper som kan göra en person mer mottaglig för tristess, och fann att människor som har förhållanden som påverkar deras uppmärksamhet, såsom ADHD, kan bli uttråkade lätt. 

En annan studie har upptäckt att personer kring 22 års åldern blir mer sällan uttråkade. Orsaken till detta är att den främre delen av hjärnan är i slutskedet av sin mognad. Det är nämligen den delen som hjälper till med självkontroll och självreglering.

Människor som har upplevt traumatisk hjärnskada kan också vara mer benägna att uppleva tristess vilket kan påverka deras återhämtning. 

Den ljusa sidan av tristess

Enligt en professor i kognitiv neurovetenskap är nyckeln till att undvika tristess självkontroll då de med högre kapacitet för självkontroll är mindre benägna att uppleva tristess. Han säger också att de personer med hög självkontroll inspireras till kreativitet. 

Hittills så har man inte hittat något evolutions resonemang för att förklara varför vi blir uttråkade. Men det betyder inte att tristess är enbart något dåligt. Den positiva sidan av tristess är att du blir motiverad att utforska andra alternativ. 

Hur man slutar vara uttråkad

Forskningen om tristess har än så länge inte kommit tillräckligt långt för att kunna bekämpa det. Det finns dock några tips om vad som kan göra en uppgift mindre tråkig. Tristess upplevs ofta när en person uppfattar sig som tillfälligt begränsad till en situation eller verksamhet som saknar värde av en anledning. Uppgifter kan sakna värde eftersom de är ointressanta, för lätta eller för svåra, eller för att vi anser dem oviktiga på ett personligt plan. 

Ett sätt att hålla en mödosam uppgift från att bli tråkig är att reflektera på den pontiella nyttan eller meningsfullheten som uppgiften för med sig. På det sättet ökar man dess värde, 

Varför tristess är ett viktigt ämne

Forskare är överens om att tristess är något vi bör ta reda på mer om.  Tristess har förknippats med massor av negativa resultat såsom låga studieresultat, misstag på jobbet, depression, ångest och en sänkt känsla av syfte.

Även om det inte leder till dessa problem hos de flesta människor, spelar tristess en viktig roll i våra liv, särskilt om vi upptäcker att vårt arbete eller tid i klassrummet är som ett sömnpiller.  Att generera kunskap om tristess genom forskning kan hjälpa till att informera oss om hur man designar utbildningsprogram, strukturerar våra arbetsmiljöer , råda patienter och kunder och hantera vårt vardagliga liv. 

Hur påverkar tekniken våran tristess?

Det finns många argument i hur dagens teknik påverkar våran tristess. Men det finns inget vetenskapligt sätt att berätta hur den har påverkats då det inte finns en enkel tillgång till en kontrollgrupp. Man kan liksom inte gå tillbaka till 1950 talet för att se om folk var mer uttråkade för att dom inte hade en iPhone. Misstanken är dock att folk var lika uttråkade då som nu. 

Studier har visat att genom att frekvent använda teknologin för att bota vår tristess minskar också våran kreativitet. Vi behöver inte antränga oss lika mycket för att komma på vad vi ska göra. 

Hur påverkar tristess våran hälsa?

2010 tittade man på gamla frågeformulär från 1985-1988 där 7,524 tjänstemän mellan 35-55 år svarade. I en uppföljning fann man att 37% av de deltagare som, 30 år tidigare hade rapporterat en känsla av tristess, hade större risk att dö tidigare än de som sade att de var inte uttråkad alls på det ursprungliga frågeformuläret. Men författarna betonade att tristessen är förmodligen kopplat till högre dödlighet genom andra problem, såsom dålig hälsa eller depression. 

Källa: http://www.livescience.com/56162-science-of-boredom.html