2016-05-11 21:21 #0 av: Silent_Hill

Att en tår rinner ner för kinden är oftast den ultimata symbolen för sorg, men tårarna kan också rinna eftersom man bara ska skära en lök, eller får en ögonfrans i ögat.

Det finns tre typer av tårar. 

Basala tårar är vätska som hjälper till att hålla ögat friskt och strömmar kontinuerligt från tårkörteln. När du blinkar rengör vätskan ögat och smörjer så att ytan blir slät. 
Basala tårar har tre skikt: ett tunt slemlager som sitter direkt på ögat, en vattnigt lager i mitten och ett tunt oljeskikt på toppen som hindrar tåren från att avdunsta.

Den andra typen är dom som blir till omedvetet som vi får av att till exempel skära en lök eller när vi får skräp i ögat. Dessa tårar skyddar ögat mot irritation och har också tre skikt men har en större vattnig del och högre nivåer av antikroppar som kan stoppa skadliga mikroorganismer. 

Den tredje är så kallade psykiska tårar som kommer via våra känslor och är en del av vår icke-verbala kommunikation. Emotionella tårar kan innehålla högre halter av stresshormoner, endorfin och naturligt smärtstillande medel. Detta kan förklara varför man oftast får en lättnande känsla efter att man gråtit. 

Men varför kan skratt framkalla tårar? 

Det finns bevis för att samma del av hjärna ansvarar för både gråt och skratt. En skada på en viss region i hjärnan har kopplats till ett syndrom som kallas patologisk skratt och gråt (PLC), som kännetecknas av okontrollerbara utbrott av dessa två uttryck. Det faktum att samma skada orsakar både tårar och skratt antyder att de är kopplade på något sätt. 

En annan förklaring är att det blir ett tryck på tårkanalerna genom att kroppen skakar vid en häftig skrattattack. Dessa tårar anses komma omedvetet eftersom de härrör från externa faktorer och inte genom känslor. 

Källor:
http://www.livescience.com/32476-why-do-we-cry.html
http://www.livescience.com/32764-can-you-really-laugh-until-you-cry.html