Vetenskapliga teorier

Resan genom evolutionen. DEL 1.

2013-11-19 09:29 #0 av: Silent_Hill

Detta är första delen av Resan genom evolutionen. Här beskrivs födelsen av universum till de första rov och bytesdjuren.

Längst ner i artikeln finns även en dokumentär om hur jorden blev till.

Födelsen av universum

I början av tiden, när universum föddes fylldes det med en enorm explosion. Eftersom energin från denna explosion utstrålade ut i i rymden, kyls det ner och började förtätas till materia. Inom en bråkdel av en sekund, hade de flesta av den ursprungliga energin kondenseras till fundamentala partiklar av materia. Efter hundratusentals år, som universum fortsatte att expandera och svalna började dessa partiklar förtätas till atomer.
Enorma moln av atomer drogs samman av gravitationen. De cirkulerade inåt och krossades tillsammans för att bilda massiva fasta kroppar av materia. Det enorma trycket och värmen i dessa organ orsakade kärnreaktioner, och de exploderade med intensivt ljus och värme för att bli stjärnor.
Stora samlingar av dessa nyfödda stjärnor drogs samman av gravitationen för att bilda galaxer.
Dagens universum innehåller hundratals miljarder galaxer, som vardera innehåller hundratals miljarder stjärnor. Universum har fortsatt att expandera i över tolv miljarder år.

Jordens uppkomst

Stjärnorna släpper enorma mängder av energi genom att omvandla lättare grundämnen som väte till tyngre grundämnen som kol och järn. Alla de tunga grundämnen i universum smiddes i centrum av stjärnorna.
Stjärnorna fortsätter att brinna klart i miljarder år, och sedan när bränslet är slut, exploderar de ofta för att sedan sprida sina drag över hela rymden.
Vårt solsystem bildades ur spillrorna av närliggande stjärnor som hade exploderat. Dessa spillror drogs samman av gravitationen för att bilda ett stort snurrande moln av stenar och damm. I mitten av detta moln, krossades materian tillsammans och exploderade till en medelstor stjärna som vi idag kallar för solen. Eftersom de återstående spillrorna fortsatte att kretsa runt solen, drogs de ihop av gravitationen. Stora bitar av sten kolliderade och smältes samman med värme för att bilda planeter och deras månar. Allt material som inte har absorberats av planeterna blev kvar att gå runt solen som astrioider och kometer.
Vår Jord började som en massa av smält sten täckt av ett hårt, knaprig, yttre lagret. Rörelser och utbrott i jordytan producerade berg och dalar. Eftersom ytan av jorden svalnat, föll moln av ånga och vatten från skyn för att bilda floder, sjöar och hav.

Organiska molekyler

Gemensamma element som väte, kol, och syre dras lätt till varandra. De håller ihop för att bilda kemiska föreningar som vatten och koldioxid. Det är mer naturligt för dessa element att kombineras till kemiska föreningar än det är att finna dom i sin rena form.

Under rätt förutsättningar, har kol en tendens till förbindelsen med andra gemensamma element att bilda långa och komplicerade kedjor av atomer som kallas organiska molekyler. Organiska molekyler kan sedan tillsammans med andra bindas samman och det verkar inte finnas någon gräns för hur långa och komplexa dessa organiska molekylkedjor kan bli. Miljarder år sedan, var förhållandena på jordytan mycket gynnsam för bildandet av organiska molekyler. Dessa molekyler kom sedan till havet för att bilda grupper av organiskt material på havsbotten. Under miljontals år, fortsatte de att hålla ihop för att bilda allt längre och komplexa molekylära kedjor.

Livet börjar

Livet började när en av dessa komplexa organiska molekyler började reagera med andra molekyler på ett ovanligt sätt. De kunde locka alla de bitar som det behövs för att skapa en identisk kopia av sig själv. Kopian delas sedan bort från den ursprungliga och började bygga upp sin egen ny kopia. Dessa självreproducerande molekyler kan inte ha varat länge innan de bröts ned av andra kemiska reaktioner, men de var fortfarande snabba nog för att kunna spridas genom den grupp av organiskt material för att kunna ha en hållbar kedjereaktion. Processen av själv-replikering var inte alltid perfekt. Ganska ofta saknades eller fel delar användes, och kopian skulle vara annorlunda från sin förälder. Mycket få av dessa muterade molekyler kunde fortfarande replikera, men ibland, av en slump, skapades en ny molekyl som skulle kunna överleva längre eller replikerar snabbare än sin förälder.

Enstaka celler

Efter miljontals år och otaliga mutationer, utvecklades nya och mer komplexa molekyler ett skyddande skikt. De kemikalier som behövs för replikering kan fortfarande passera genom detta skyddande skikt, men molekylen var nu säker från skadliga reaktioner. Det skyddande skiktet har långsamt utvecklats till en cellvägg, och säkert innesluten i cellen, var de kemiska reaktionerna. Det tog hundratals miljoner år, men så småningom utvecklades en ny process för att producera en kopia av en cell.

Denna nya process är ett antal molekyler som arbetar tillsammans med hjälp av kemisk attraktion att bilda sofistikerade molekyler som kallas proteiner, som sedan utför alla uppgifter som har med överlevnad och reproduktion av cellen. Dessa proteiner som kodas i den huvudsakliga molekylen, kallas för DNA.

Eftersom mutationerna fortsatte under hundratals miljoner år, utvecklades nya möjligheten att använda solljus för att omvandla vanliga kemikalier. Denna förmåga som kallas fotosyntes har en bieffekt att producera syre.

Innan fotosyntes, fanns det inget syre i jordens atmosfär. Sedan efter miljontals år av fotosyntes, blev det rikt med syre.
En av de viktigaste stegen i utvecklingen av livet var utseendet inuti vissa celler i ett organ som kallas cellkärnan. Cellkärnan hade utvecklats till att bli särskilt bra på att kopiera och reparera sin egen DNA, och så att DNA inuti kärnan kunde bli tusentals gånger mer komplexa. Celler med en kärna utvecklades snart till att bli tusen gånger större och mer sofistikerad än celler utan kärna.

Flercelliga djur

Efter miljarder år av evolution fanns det ett rikt utbud av encelliga organismer. Vissa celler, såsom alger, fick sin energi direkt från solljuset, och vissa celler överlevde genom att äta andra celler. De mest avancerade encelliga organismer hade små armar som kunde simma genom vattnet. De reagerade på beröring, hade ett luktsinne och var känsliga för ljus. De kunde simma in mot mat, undvika hinder och rovdjur, och identifiera sexuella partners. Omkring en miljard år sedan, uppstod en mutation under reproduktion av en algcell som orsakade de nyligen uppdelade cellerna att hålla ihop. Dessa celler bildas av alger som blev den första primitiva formen av tång.
Andra mutationer ledde till förändringar inne cellerna varje gång de delades. Olika skikt kan nu visas i en växande organism. Instruktionerna för hur celler ändras varje gång de delades fanns i DNA. Eventuella mutationer till dessa instruktioner skulle ändra storleken och formen på den växande organismen. Omkring 600 miljoner år sedan började de första flercelliga djuren att visas. Den mest framgångsrika av dessa var små, platta, maskliknande varelser som absorberade alger genom det yttre lagret av sina kroppar.

Ytterligare mutationer har lett till utvecklingen av en öppning där maten kunde dras in, smälta och sedan gå ur kroppen.
Denna öppning utvecklades långsamt i en slang som går genom kroppen. Mat kan brytas ned mer effektivt när det passerade genom röret från munnen till baksidan.

Sinnesutrycken

Framgången för ett djur berodde på hur mycket information de kunde samla från omgivningen. Maskarna hade ärvt en känsla av lukt från sina encelliga förfäder.

De var beroende av denna känsla att upptäcka kemikalier som frigörs vid mat.

Cellerna runt munnen utvecklades så att när maten upptäcktes, skulle signalerna ledas genom kroppen, utlösa muskelceller att expandera, vilket gör att masken långsamt slingrar sig mot maten. De känsliga celler runt munnen och cellerna som transporteras signaler genom kroppen utvecklades till ett nätverk av nervceller. Eventuella mutationer i dessa nervceller skulle kunna förändra det sätt som djuret uppträtt. Evolutionen favoriserade mutationer som drev djuret att hitta mer mat, undvika faror, och fortplanta sig mer. Ansamlingen av fördelaktiga mutationer till nervceller under miljontals år ledde till utvecklingen av komplexa beteendemönster. Det var dock inte tillräckligt för att alltid reagera på samma sätt för varje typ av känsel. En viss lukt kan tyda mat i vissa miljöer, men fara i andra. Genom att minnas sambandet mellan en känsla och dess resultat, behövdes inte misstag göras en andra gång och lyckade resultat kunde drivas med ökad kraft. Maskar ärvde också känslighet för beröring, temperatur och ljus från sina encelliga förfäder. En ansamling av ljuskänsliga celler har potential att skapa en bild, och så fanns det ett starkt evolutionärt tryck för sådana ansamlingar att utvecklas till tidiga former av ögon. Det fanns också ett starkt evolutionärt tryck för en stor ansamling av nervceller att växa där signalvägarna från de olika sinnena korsas med styrvägar för musklerna. Denna samling av nervceller utvecklades till den första primitiva typen av hjärnan.

Rovdjur och bytesdjur

Innan maskar kan utvecklas till att bli större, behövde de först ett system för att pumpa syre och näringsämnen genom sina kroppar. Medan de flesta maskar fortsatte att ha alger som föda, började de större livnära sig på de mindre. De med hårdare hud var svårare att äta, och så under många miljoner år, utvecklades huden till ett hårt yttre skal. Djur med skyddande skal var bäst att krypa längs havsbotten, men rovdjur kunde förflytta sig snabbare och hitta mer mat genom att simma genom vattnet. Det mest effektiva sättet att simma var att slingra sig från sida till sida. Denna typ av rörelse gjordes effektivare genom att ha hårda delar inuti kroppen. Dessa hårda delar började som vätskefyllda utrymmen som senare samlades ihop till mineraler som tog formen av ben. Tidiga djur var mycket framgångsrika på att simma runt, letar efter mat, och hitta sexuella partners. Antalet populationer och mutationer växte. Så länge livet var lätt, var maten riklig och partners var lätta att hitta, då skulle det inte finnas något som stoppade nya varianter från att blomstra. Efter miljontals fler år av evolution, blev rovdjur större, snabbare och smartare. Endast de mindre varelserna som kunde simma snabbare, gräva i sanden, och de med skyddande skal kunde undvika att bli uppäten. Minde varelser blev bättre på att överleva i denna fientliga nya miljö. Trycket på rovdjur växte för att vässa sina jakt färdigheter. Tävlingen blev så hård att de flesta variationer utplånades. De enda överlevande var de vars kroppar var så lyckade att många av deras ättlingar fortfarande lever idag.

Bildkälla: http://www.freedigitalphotos.net/images/Save_The_Planet_g386-Terra_Nello_Spazio_p9706.html

Källor; http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/organelles/
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Livets_uppkomst
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Naturligt_urval
http://www.evolutionary-metaphysics.net/evolution_of_humankind.html

MVH Silent_Hill
Sajtvärd på Vetenskap & Bröllop
Medarbetare på Wicca

Anmäl
2013-11-23 05:09 #1 av: Kryddis

Efter att bara ha skummat igenom artikeln så känns den helt ok. Återkommer om och när jag läst igenom den lite mer noggrant. :)

Det känns ju lite skönt med en sajtvärd som, åtminstone vid en första anblick, har ett mer vetenskapligt perspektiv - oavsett grundläggande synvinkel - även om jag fortfarande kan vara lite konfunderad över hur det går ihop. "Kämpar" ju forfarande själv lite med min grundläggande tro och mitt "arv" av ifrågasättande och vetenskaplighet. Men, strunt samma, för tillfället köper jag det. ;)

Anmäl
2013-11-23 11:00 #2 av: Krille12

Bra och spännande artikel som förklarar hur universum och livet uppstod på ett väldigt bra sätt. :)

Medarbetare på Vetenskap.

Anmäl
2013-11-27 12:58 #3 av: [kajmal"]

devulation!

Anmäl
2013-11-27 22:14 #4 av: Kryddis

#3
Det går inte att säga så mycket om din lilla video då en inte hör allt du säger. Du beskriver den så här: "annuki created man now it devulation" vilket inte heller säger så mycket mer än att den troligen anspelar på den babyloniska/sumeriska skapelsemyten. Vad du menar med devulation, vet jag inte? Har det och din video med evolution att göra? Är du säker på att du har postat videon på rätt sajt?

Anmäl
2013-11-28 07:00 #5 av: [kajmal"]

har du försökt med text?   visst har det med sammanhanget att göra evulationen är slut, det pågår en devulation

Anmäl
2013-11-28 11:48 #6 av: Morphogenesis

#5. Du förstår alltså inte vad evolution betyder.

Anmäl
2013-11-28 17:34 #7 av: [Boxman]1

#5

Det är tyvärr inte helt enkelt att avgöra hur du faktiskt menar. Kan du utveckla dina tankar? Vad menar du till exempel när du säger att "evolutionen är slut" och det nu istället pågår en "devulation"? Vad -- exakt -- är en "devulation" för något och hur skiljer den sig från evolutionära förändringar? När man talar om evolution talar man ju i regel om ärftliga förändringar i genfrekvenser inom en population över tid.

Anmäl
2013-12-01 13:18 #8 av: Gen

Är det inte lite oärligt att inte länka till källan för var denna text översatts ifrån? Det är rätt uppenbart direktöversatt/plagierat. länk

Ytterligare problematiskt är att det dessutom stammar från en rätt tvivelaktig sida utan källor med någon slags ambition att undersöka om människans existens har ett högre syfte. Sidan har det uttalade målet "to contemplate the meaning and purpose of our existence in light of the scientific theory of natural evolution”

Anmäl
2013-12-01 13:37 #9 av: [kajmal"]

jag har skrivit med egna ord, efter ha sett ett program på tv

denna länk har jag aldrig sett

Anmäl
2013-12-01 13:46 #10 av: Gen

#9 jag syftar på artikeln ("Resan genom evolutionen. DEL 1")

Anmäl
2013-12-01 16:06 #11 av: Silent_Hill

#8 Anser du dock att det finns något i texten här som inte överensstämmer med den fakta och teori vetenskapen har om evolutionen? I sådana fall får du gärna peka ut det, så ändrar jag på det i sådana fall. Självklart har jag även kollat upp andra källor så gott det går så att jag ser att det stämmer överens med varandra. Det är möjligt att just hela den sidan fortsätter med ett annat syfte men det jag har tagit med HÄR går väl inte på det spåret?

MVH Silent_Hill
Sajtvärd på Vetenskap & Bröllop
Medarbetare på Wicca

Anmäl
2013-12-02 23:44 #12 av: Gen

#11 steg 1 är att länka till originaltexten.

Jag vet inte hur livet uppstod. Det är problematiskt att presentera det som klarlagt. Texten är dock lite för vag för att kritisera mer än så. Möjligen skulle jag säga jord > vatten/atmosfär > organkemi > replikerande protoceller > evolution

Hoppet till organkemi och replikerande protoceller är stort och spekulativt med många föreslagna teorier.

Vad man möjligen kanske kan ifrågasätta (som också är temat på artikeln) är om evolution föregår protocellen, vilket är så jag tolkar texten. Det är ologiskt att evolution skulle kunna fortgå genom att replikera _andra_ molekyler mer effektivt. En grundbult är replikera sig själv mer effektivt, för att på så sätt konkurrera. För att ge "sig själv" fördelar tror jag gränsdragning är nödvändig.

Anmäl
2014-01-03 01:51 #13 av: Ascen

Intressant artikel.

En sak som jag alltid funderar lite på är den väldig första början:

"Födelsen av universum
I början av tiden, när universum föddes fylldes det med en enorm explosion."

Nu är dette lyckligvis en grupp här där man inte må vara rädd för att nån religiös troende kommer inn med något ovetenskapligt som att Gud gjorde det eller sånne ideer, så man kan fråga vetenskapligt och vänta sig ett likadant svar,altså-

Hur kan man föreställa sig denne explosionen, vad var det som exploderade och varför? Fantes det oxå nåt före denne explosionen? 

Någon som läst om det ?Anmäl
2014-01-03 01:56 #14 av: Morphogenesis

#13. Som jag förstått det så är det lite missvisande att kalla det för explosion, det var en expansion. Vad som fanns före är det ingen som vet. 

Anmäl
2014-01-04 22:34 #15 av: Ascen

#14-

ok,tack för svaret.

"Ingen som vet " är såklart inte det svaret man håller så mycket i hånden med ..Och är en väldig Achilles-skena när vi diskuterar vetenskapliga saker med religiösa folk, kan jo användas som vatten på deras kvarn...ser dom smila överlägsen redan ...

Vad är den bästa seriös-vetenskapliga teorien på marknaden da ang.detta just nu tror ni?

Måste ju varit en voldsom expansionsenergi till att börja med (universet expandrar ju fortfarende idag ifölga mina källor...), vart kom den gigantiska energien ifrån, har den hela tiden funnits potentiellt , men sh..t vart hamnar vi da , det kan man jo inte säga heller ..ingenting kommer jo ut av ingenting...?Anmäl
2014-01-04 22:44 #16 av: Morphogenesis

#15. ""Ingen som vet " är såklart inte det svaret man håller så mycket i hånden med ..Och är en väldig Achilles-skena när vi diskuterar vetenskapliga saker med religiösa folk, kan jo användas som vatten på deras kvarn...ser dom smila överlägsen redan ..."

Fast det är ett svar som är fullt accepterat inom vetenskap. Vet man inte så vet man inte.

"ingenting kommer jo ut av ingenting...?"

Enligt exempelvis Lawrence Krauss så kan någonting komma ur ingenting. 

Men det här handlar ju inte om evolutionsteorin.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.